close
تبلیغات در اینترنت
چقدر امروز شکسته ام ریحانه
loading...

دلتنگ تر از همیشه...سلطان احساسات...متن های احساسی زیبا...متن های عاشقانه غمگین...فقط به خاطر عشقم ریحانه

*ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ... ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﺑﺮﺍ... ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻣﻢ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﺷﮑﺎ...  ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ؟! ﺭﺍﺣﺘﻪ ﻣﺮﺩﻥ... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻧﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﻨﮕﯽ... ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻥ.؟! ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ. ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﯼ ﻣﻦ... ﭘﺮ ﺑﻐﻀﻪ... ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ..؟! ﻫﯽ ! ﺑﯿﺎ ! ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﻪ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﺕ..ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﻡ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ.  ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﻡ.  ﺍﮔﻪ ﮐﻮﭼﺖ…

عاشقانه
به نام قلب های شکسته همه انسان ها نمیتوانند کارهای شکره انجام دهند اما همه می توانند زندگی ،محبت را به قلب دیگران تحریر کند زن جوانی به من گفت:زندگی معنایی ندارد به او گفتم:قلبت را لبریز از عشق کن آن گاه معنا در زندگی ات پدیدار خواهد شد
عشقانه...
 1. به نام خالق هستی خوشبختی خواستن آنچه نداری نیست خوشبختی دیدن آن همه لطف که تو داری به من است وچه زیباست تو یک قلب پر از مهر و محبت داری ویم رود بلند که بخدا منتهی است گوشه ی آن رود بلند که مدام با نفس ماهی ها دمی یاد تو از دل نبرم نی ما...؟""""""""""

چقدر امروز شکسته ام ریحانه

soltan ehsas بازدید : 23 سه شنبه 05 / 01 / 1393 نظرات ()
*ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ... ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﺑﺮﺍ... ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻣﻢ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﺷﮑﺎ...  ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ؟! ﺭﺍﺣﺘﻪ ﻣﺮﺩﻥ... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻧﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﻨﮕﯽ... ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻥ.؟! ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ. ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﯼ ﻣﻦ... ﭘﺮ ﺑﻐﻀﻪ... ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ..؟! ﻫﯽ ! ﺑﯿﺎ ! ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﻪ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﺕ..ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﻡ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ.  ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﻡ.  ﺍﮔﻪ ﮐﻮﭼﺖ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﺑﻮﺩ... ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﭘﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻖ ﻫﻖ. ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ... ﻫﺮ ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ... ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻡ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ. ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ. ﺗﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﻡ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺰﻧﻢ ﻓﺮﯾﺎﺩ. ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﯿﺸﻢ. ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ، ﭘﺮ ﺩﺭﺩﻡ، ﭘﺮ ﻏﺼﻪ. ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺑﺒﺮﯼ ﺗﺎ ﺍﻭﺝ ﺍﺑﺮﺍ. *نبودی دیشب دلم گرفته بود اشکهام تمومی نداشت میدونم هر وقت که تنهام بذاری قدری اشکهام سرازیر میشه که خجالت میکشم از خواب بلند شبم ... ریحانه اگه دعوات میکنم بدونم که دوست دارم به خاطر اینکه نگران بودم ... من میرم ولی تو بدون یاد تو از خاطر من فراموش نمیشه اگه تو نباشی من میمیرم !!!!!خودت خوب میدونی...نامه را تا تهش بخون گریه هام ببین چقدر ...
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
عشق
بنام عالم بی پروا شگفت انگیز ترین نکته عشق آن است که هر چه بیشتر عشق بورزید نیروی عشق در شما بیشتر میشود عشق بورزید در غیر اینصورت هلاک میشوید راه دیگری وجود ندلرد
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
ﮔﻠﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮﯼ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﯼ  ﺭﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﯿﺮﯼ  ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺩﻻ‌ﻭﯾﺰ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻢ ﺑﮕﻔﺘﺎ ﻣﻦ ﮔﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﯿﮑﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮐﻤﺎﻝ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺛﺮ ﮐﺮﺩ  ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ِ “ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ” ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺠﺎ؟ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﯾﻢ. . . ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻄﻔﺎً ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺏ mohammad.mﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪ!!ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻭﺑﻼ‌ﮒ دلتنگتر از همیشه ... ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﻪ ............ ؟ ♥ * ★ ★ * ♡ ☆ ★ ♥ ☆ * ★ * ♥ ★ * * ★ ★ ♡ * ★ ★ ☆ ★ * ♡ ★ * ★ * ☆ ★ * ★ * ☆ ★ ♥ * ★ ★ *★ * ☆ ★ ___████__████_███ __███____████__███ __███_███___██__██ __███__███████___███ ___███_████████_████ ███_██_███████__████ _███_____████__████ __██████_____█████ ___███████__█████ ______████ _██ ______________██ _______________█ _████_________█ __█████_______█ ___████________█ ____█████______█ _________█______█ _____███_█_█__█ ____█████__█_█ ___██████___█_____█████ ____████____█___███_█████ _____██____█__██____██████ ______█___█_██_______████ _________███__________██ _________██____________█ _________█ ________█ ________█ ♥ * ★ ★ * ♡ ☆ ★ ♥ ☆ * ★ * ♥ ★ * * ★ ★ ♡ * ★ ★ ☆ ★ * ♡ ★ * ★ * ☆ ★ * ★ * ☆ ★ ♥ * ★ ★ *★ * ☆*ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺏ ﺍﺣﺴﺎﻥ*ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • پنجشنبه 27 شهريور 1393
 • چهارشنبه 19 شهريور 1393
 • جمعه 31 مرداد 1393
 • پنجشنبه 30 مرداد 1393
 • يکشنبه 26 مرداد 1393
 • يکشنبه 19 مرداد 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • يکشنبه 04 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • جمعه 12 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 11 فروردين 1393
 • يکشنبه 10 فروردين 1393
 • جمعه 08 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • سه شنبه 05 فروردين 1393
 • چهارشنبه 28 اسفند 1392
 • سه شنبه 27 اسفند 1392
 • يکشنبه 25 اسفند 1392
 • شنبه 24 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • جمعه 09 اسفند 1392
 • سه شنبه 06 اسفند 1392
 • دوشنبه 05 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • سه شنبه 29 بهمن 1392
 • جمعه 25 بهمن 1392
 • پنجشنبه 24 بهمن 1392
 • چهارشنبه 23 بهمن 1392
 • سه شنبه 22 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • يکشنبه 20 بهمن 1392
 • شنبه 19 بهمن 1392
 • جمعه 18 بهمن 1392
 • پنجشنبه 17 بهمن 1392
 • چهارشنبه 16 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • پنجشنبه 12 اسفند 1392
 • مطالب عاشقانه
  به نام عاشق تنها یاد آن روزهای که تو میدیدم یاد آن روز هایی که همیشه فکر این بود که امروز هم شاید بییایی و دوباره تو را ببینم گر چه سخت بود دیدن تو اما هر وقت که خدا احساس من می فهمید انگاری تو را سر راه من قرار میداد . اما حیف که این روزها نمیدونم چی شده نمیتونم تو را ببینم تا اینکه دلم آرام گیرد ...
  دل خسته
  شب های بیقراری.........................یک عکس یادگاری..................چشمای خیس بارون نگاه سرد و هیرون...........یک قلب زخم خورده................یک حس سرد و مرده.............دریای بی تلاطم .................نگاه تلخ مرده............ شکست وبی پناهی.........شکنجه بی گناهی ............خاموشی نور ماه ......خاموشی مرده .............یک دل سر سپرده.................دل خسته گمشده ای .............
  خدایا من دیگه خسته شدم
  ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮏ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺍﺭﻡ . . . ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻡ ! ﻫﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ! ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،  ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﻧﺪ ! ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﯼ  ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ! ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ؟ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ، ﺑﺒﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ، ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﺁﻣﺪﻩ ؟! ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺍ ؟ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ  ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﺩﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ ؟ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ ، ﺩﺭﮎ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﺮﺍ ؟! ﭼﺮﺍ ﺳﮑﻮﺕ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻡ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺻﺒﻮﺭ ؟! ﺧﺪﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،  ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ، ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﺵ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ  ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺧﺸﮑﯿﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﺵ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺡ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﭘﻮﭺ ، ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ . . .
  حرفی برای تو  همه جا هستی …

  در نوشته هایمدر خیالمدر دنیایمتنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارماست

  آمار سایت
 • کل مطالب : 255
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 21
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 15
 • باردید دیروز : 8
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 72
 • بازدید ماه : 162
 • بازدید سال : 2,118
 • بازدید کلی : 44,868
 • کدهای اختصاصی
  ساده برا مینویسم
    ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ … ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﻫﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ، ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩ …  
  سلطان احساسات
  ﺳﻼ‌ﻡ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ،ﺧﻮﺷﮕﻞ،ﺑﺎ ﮐﻼ‌ﺱ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ،ﺯﺷﺖ،ﺑﯽ ﮐﻼ‌ﺱ ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻔﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯿﺴﺖ! ﺧﺎﮎ… ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺷﻮﻡ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﻨﺪ ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﻫﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﻭ … ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ… ﺗﺎ ﻣﺎﻝِ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﯽ ، ﺑﻘﯿﻪ ؛ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ … ﺑﻨـﺪﺑﻨــﺪِ ﻭﺟـــﻮﺩﻣـ ﺑـــﻪ ﻟـــﺮﺯﻩ ﺩﺭﻣــــﯽ ﺁﯾـﺪ ﻭﻗــــﺘﯽ ﺗـــﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻤـ ﻋﺸﻘـــﻤـ “ ﻋﺰﯾﺰﻣـ ” ﻫــﺂﯾﺶ ﺭﺁ ﺩﺭ ﮔـــﻮﺵ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺯﻣﺰﻣـﻩ ﻣﯽ ﮐـﻨﺪ… ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﻡ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺖ…
  سلطان احساسات
  ﺳﻼ‌ﻡ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ،ﺧﻮﺷﮕﻞ،ﺑﺎ ﮐﻼ‌ﺱ! ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ،ﺯﺷﺖ،ﺑﯽ ﮐﻼ‌ﺱ ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻔﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯿﺴﺖ! ﺧﺎﮎ… ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺷﻮﻡ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﻨﺪ ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﻫﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﻭ … ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ… ﺗﺎ ﻣﺎﻝِ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺸﯽ ، ﺑﻘﯿﻪ ؛ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ … ﺑﻨـﺪﺑﻨــﺪِ ﻭﺟـــﻮﺩﻣـ ﺑـــﻪ ﻟـــﺮﺯﻩ ﺩﺭﻣــــﯽ ﺁﯾـﺪ ﻭﻗــــﺘﯽ ﺗـــﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻤـ ﻋﺸﻘـــﻤـ “ ﻋﺰﯾﺰﻣـ ” ﻫــﺂﯾﺶ ﺭﺁ ﺩﺭ ﮔـــﻮﺵ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺯﻣﺰﻣـﻩ ﻣﯽ ﮐـﻨﺪ… ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﻡ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺖ…